Mīlestība

 

Mēs ticam - mīlestība ir jāsvin! Pavisam īsti un patiesi skaisti! Arī mēs mīlam to, ko darām - tādēļ katra detaļa tiek izstrādāta ar lielu rūpību, domājot par Jums!

Prieks

 

Gatavošanās process ir pilns prieka un gaiša satraukuma.
Arī mēs esam par prieku - gan
mūsu produktos, gan klientu pieredzē!

Kvalitāte

 

Mēs novērtējam Jūsu uzticēšanos un mums ir patiesi svarīgi, lai Jūsu kāzu dienā viss būtu tieši tā, kā iecerēts, tādēļ rūpējamies, lai Jūs saņemtu vislabāko.

Lietošanas noteikumi un datu privātuma politika

Šajos Lietošanas noteikumos un datu privātuma politikā (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir noteikta kārtība, kādā SIA U8, reģistrācijas numurs LV40103776645, adrese “Puķītes”, Ķesterciems, Engures pag., Engures nov., veic personas datu apstrādi, kā arī kārtība, kas jāievēro, lietojot SIA U8 mājaslapu www.skaistaskazas.lv.

Šie Noteikumi piemērojami, ja fiziskā persona, turpmāk tekstā saukta –persona, lieto mājaslapu, veic pasūtījumu, rakstot uz e-pastu prieks@skaistaskazas.lv, vai jau ir veicis pasūtījumu pirms šo Noteikumu stāšanās spēkā. Noteikumi attiecībā uz personas datiem tiek piemēroti līdz brīdim, kamēr visi personas dati tiek dzēsti no visām SIA U8 sistēmām.

1. Autortiesības

Visu produktu dizaini, to attēli, un teksti, kas publicēti www.skaistaskazas.lv , ir SIA U8 īpašums, un darbi tiek aizsargāti ar Autortiesību likumu. Ir aizliegts kopēt vai atdarināt dizainus, pārpublicēt, izplatīt, kopēt, uzglabāt un citādi izmantot produktu fotogrāfijas vai aprakstus, kā arī izmantotos logo bez SIA U8 rakstiskas atļaujas. Izmantojot publicētās fotogrāfijas vai tekstus, atsauce uz avotu ir obligāta. Autortiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie Autortiesību likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ar šo rīcību nodarīti U8 SIA.

Iesūtot savas dizaina idejas SIA U8, par diziana elemntu izmantošanas atbilstību likumdošanas normām ir atbildīgs idejas iesūtītājs.

2. Pasūtījuma veikšana un apmaksas kārtība

Persona veic produktu pasūtīšanu rakstot uz e-pastu prieks@skaistaskazas.lv, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu, kā arī papildus informāciju, kas norādīta katram produktam atbilstošajā sadaļā mājaslapā www.skaistaskazas.lv . Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par pasūtījumu apmaksājot SIA U8 sagatavo un pircējam e-pastā nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

SIA U8 nodrošina pasūtījuma piegādi 3-7  dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par pasūtījumu, piegādes laiku saskaņojot ar pircēju.

3. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no saņemtajiem produktiem 14 kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, nosūtot pārdevējam atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu pārdevējs nosūta pircējam e-pastā pēc pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas agriest pasūtījumu SIA U8. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ SIA U8, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma, atskaitot gadījumus, kad pircējs konstatē precei ražošanas defektu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

4. Personas dati un to izmantošana

Nosūtot e-pastu uz prieks@skaistaskazas.lv ar pasūtījumam nepieciešamo informāciju, persona piekrīt, ka tai uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar personas pasūtījuma apstrādi.

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu un sniedzot rekvizītus rēķina izrakstīšanai, persona apliecina, ka ir iepazinusies un piekrīt, ka tās sniegtie dati tiek izmantoti, lai SIA U8 varētu pieņemt personas pasūtījumu un veikt produktu piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

SIA U8 īpašumā nonāk tikai tie dari par personu, kas nepieciešami uzņēmējdarbības nodrošināšanai, aizsardzībai un attīstībai, kā arī komunikācijas nodrošināšanai ar personu.

Personai jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt dzēst visu SIA U8 īpašumā esošo informāciju par sevi.

Kad persona apmeklē www.skaistaskazas.lv, SIA U8 saglabā informāciju par personas IP adresi, piekļuves datumu un laiku. Šie dati SIA U8 ir nepieciešami drošības apsvērumiem, piemēram, prettiesisku darbību atklāšanai un novēršanai u.c. Šādos gadījumos SIA U8 var apkopot un apstrādāt informāciju par personas faktisko atrašanās vietu, izmantojot IP adresi.

Satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai personas vajadzībām www.skaistaskazas.lv tiek lietotas sīkdatnes (cookies). Mājaslapā www.skaistaskazas.lv tiek izmantots interneta vides analīzes rīks Google Analytics, ko piedāvā "Google, Inc.". Lietojot www.skaistaskazas.lv, persona piekrīt sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes tiek izmantotas analītikas mērķiem, tās netiek izmantotas, lai personu identificētu.

www.skaistaskazas.lv ir izmantoti sociālā tīkla Facebook  spraudnis, piemēram, Facebook spraudnis Patīk (Like), Dalies (Share).

5. Kas lieto datus un kā tie tiek aizsargāti

Personas dati tiek izmantoti tikai SIA U8 komercdarbības nodrošināšanas un attīstības vajadzībām, kā arī lai nodrošinātu komunikāciju ar personu. Piekļuve tiem ir tikai SIA U8 darbiniekiem un attiecīgajiem SIA U8 ārpakalpojuma sniedzējiem, kas ir tieši saistīti ar SIA U8 produktu tehnisko uzturēšanu, uzlabošanu un pilnveidošanu. SIA U8 uzņemas atbildību par datu konfidencialitāti, un pakalpojumu sniedzēji datus drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar SIA U8 norādījumiem.

SIA U8 veic saprātīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

Visus  sniegtos personas datus SIA U8 uzglabā drošos serveros, kas tiek aizsargāti ar parolēm, ugunsmūriem u.c. atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām.

6. Cik ilgi tiek glabāti dati un kad tie tiek dzēsti?

Personai jebkurā laikā ir tiesības pieprasīt dzēst visu SIA U8 īpašumā esošo informāciju par sevi normatīvo aktu noteiktajās robežās. SIA U8 personas datus uzglabā 5 gadus.

Visos gadījumos pēc personas datu dzēšanas tie tiek neatgriezeniski izdzēsti no visām sistēmām saprātīgā laikā, ievērojot cilvēcīgu (apzinātu vai neapzinātu) kļūdu rašanās iespējamību, kā arī aizstāvot SIA U8 komercintereses. Datu dzēšana ir iespējama tikai tādā apmērā, kādā to pieļauj Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

7. Cita informācija

Personai ir tiesības vērsties pie SIA U8 un lūgt informāciju par datu apstrādi, iesniedzot SIA U8 oficiālu iesniegumu klātienē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu. Atbildi uz personas iesniegumu SIA U8 sniegs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.

Personai ir tiesības pieprasīt veikt datu papildināšanu vai labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu. Šīs tiesības persona var īstenot sazinoties ar SIA U8. Personai ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. SIA U8 izvērtēs katru personas pieprasījumu un īstenos personas tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja personai rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums. Ja persona nav apmierināta ar saņemto atbildi, tai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

Šie Noteikumi tiek regulāri pārskatīti un uzlaboti, un informācija par jebkādām izmaiņām tajos tiks nosūtīta uz personas e-pastu.

Jebkuru neskaidrību, ierosinājumu vai jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 24 226 002 vai

e-pastu prieks@skaistaskazas.lv

 

© 2017 Skaistas Kāzas - skaistākai dzīvei!

Personalizēti dekori un dāvanas Jūsu kāzām.

Dizainu atdarināšana ir autortiesību pārkāpums. 

Visas tiesības aizsargātas.

Datu drošības politika.

  • 8ecf70a09ad9bdb262a96d1a09513736
  • 8ecf70a09ad9bdb262a96d1a09513736p

Seko mums šeit: 

Vēlies sazināties? 
raksti prieks@skaistaskazas.lv